Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Skal man tjene penger på å være deltaker i et medisinsk forskningsprosjekt? Og i tilfelle hvor mye?
En kjent forsker innen anestesi tilstår å ha forfalsket sin forskning gjennom 13 år. 21 ulike artikler blir nå trukket tilbake.
Var 1920-tallets Samoa et avslappet, frigjort seksuelt paradis, eller ble sosialantropologen Margaret Mead bare narret av lokale spøkefugler?
Kontrollgrupper og loddtrekning er nødvendig for å vite at vi gir best mulig behandling, mener overleg og forsker Geir Hoff.
Statistikk er til god hjelp for å se mønster av spesielle fenomener i samfunnet. Men bruk av statistikk krever årvåkenhet.