Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Alle som deltar i forskning er beskyttet ved lov. Men også de som takker nei til å delta, kan ha behov for beskyttelse.
Nylig gikk Ungarns president Pal Schmitt av etter at det ble påvist plagiering i doktoravhandlingen hans. Dette er den siste i rekken av plagieringssaker som involverer høytstående politikere de senere årene.
Patentrettigheter stopper norskutviklet vaksine mot laksepest.
Bør forskere varsle forskningsdeltakere om at de er disponert for dødelig sykdom?

– Bioteknologien er en kraftfull og flott teknologi, om den brukes på riktig måte