Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Foreldre overvurderer de personlige fordelene og undervurderer risikoen knyttet til deres barns deltakelse i biobankstudier.
Forskere ville finne ut hvorfor blir noen en «barmhjertig samaritan». For å få til dette måtte de lure deltakerne.
Terrorofrene fra 2011 skal ikke belastes unødig av forskere. Men å måtte dele dataene som samles inn, mener noen forskere er overkjørende.
Stadig flere publiserte artikler trekkes tilbake fra vitenskapelige tidsskrifter. Men hvorfor, og hva er årsaken til at vi ikke får vite om dem?

Internett har endret privatlivet vårt, og forskere vil undersøke hvordan.