Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Bør robotbilen din drepe deg for å redde to andre? Debatten om risikoen ved utvikling av kunstig intelligens har startet. - Den må involvere både allmennheten, politikere og akademikere, sier norsk etikkekspert.

Norske museer skal fjerne seg fra de støvete glassmontrene og heller fortelle historier som berører publikum. – Dette kan være etisk utfordrende, mener kurator Kathrin Pabst.

Permafrosten på Svalbard har bevart århundregamle fangstmannsgraver svært godt. Nå står gravene i fare for å bli ødelagt på grunn av fuktigere og varmere klima.

Forskningsfusk kan utsette mennesker for smerte og i verste fall livsfare. Bør ikke da juksemakerne straffes? Eller er det å tape ansikt straff nok?

 

Medisin som ikke er ferdig testet ut, blir brukt på ebola-pasienter. Det er en riktig avgjørelse, mener norsk forsker.