Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

På 1940-tallet rapporterte en anerkjent professor i botanikk at han hadde funnet flere planter på øya Rum som ikke tidligere var observert i Storbritannia. Det skulle vise seg at blomstrende fantasi var forklaringen.

 

– Det er ingen felles forståelse av hva innholdet eller omfanget av samfunnsansvar er eller burde være. Oppfatningene er også ofte motstridende, sier Mark S. Frankel.

Forsvaret er i ferd med å etablere nye retningslinjer for utlevering av data til forskere. I mellomtida har flere forskningsprosjekter blitt satt på vent.

«Denne artikkelen har blitt trukket tilbake av forfatterne på grunn av viktige uregelmessigheter». Bloggerne i Retraction Watch vil ha slutt på slike uklare varsel, som kan bety alt fra kommafeil i tallmaterialet til regelrett forskningsfusk.

Publiseringspress og en tendens til å la seg friste, er blant faktorene som fører til at forskere tar snarveier, ifølge nederlandsk professor.