Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Roman om forskningsjuks:

Spisse albuer, misunnelse, juks, suksess og fiasko. Genforskeren har hatt mer enn nok å hente inspirasjon fra når hun har skrevet romanen om juks i vitenskapen. 

- Har ikke gått ut over den akademiske friheten, forsikrer forsker.

Det holder ikke at forskningen er fri for fusk. Den må ha verdi for samfunnet. Da må også de som betaler for forskningen og de som publiserer, involvere seg mer, mener redaktøren i The Lancet og en ekspert på forskningsintegritet.

Har ekstremister samme krav på personvern som folk flest? Hvordan skal forskere unngå å bli deres hjelpere – og å rive opp gamle sår hos ofre og pårørende?

Interessekonfliktene står i kø når forskning, næringsliv og politikk møtes i norske fjorder.