Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Historien om Milena Penkowa handler om storstilt forskningsfusk, løgn og underslag. Men den viser også hvor viktig det er å ha gode systemer for å fange opp uredelighet i forskningen.

Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

Vi hører gjerne om forskning som viser at «gulrøtter er sunt», men er det sant? Mye forskning formidles ukritisk og unyansert. Vitenskapelig usikkerhet hører vi ikke så mye om.
Bakgrunn:Lille Albert var bare en baby da han ble utsatt for et eksperiment om betinget innlæring av frykt.
Skal man tjene penger på å være deltaker i et medisinsk forskningsprosjekt? Og i tilfelle hvor mye?