Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

I en tid hvor det er bred enighet om at menneskene påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser, er det noen som tviler på hvor sterk den menneskelige påvirkningen er. Slik tvil burde være uproblematisk. Tvilerne opplever noe annet.

Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

Skal man tjene penger på å være deltaker i et medisinsk forskningsprosjekt? Og i tilfelle hvor mye?

Italiensk-sveitsiske Paolo Macchiarini var en ettertraktet kirurg verden over. Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset feiret da han valgte dem. Seks år senere er champagnen erstattet med gravøl.

Selv om en studie blir trukket tilbake på grunn av juks, kan den likevel leve videre gjennom henvisninger i nye artikler.