Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nå får universiteter og høgskoler større ansvar for juks og uredelig forskning. Flere er i ferd med å etablere egne redelighetsutvalg på grunn av den nye etikkloven.

Camilla Stoltenberg vil fornye helseregistrene. Direktøren ved Folkehelseinstituttet vil ha mindre byråkrati og flere registre. Datatilsynet er bekymret.
En ny studie finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om influensapandemien i 2009 og 2010.

Norske museer skal fjerne seg fra de støvete glassmontrene og heller fortelle historier som berører publikum. – Dette kan være etisk utfordrende, mener kurator Kathrin Pabst.

I sin jakt på informanter betaler samfunnsforskere penger for å få deltakere til sine prosjekter. – Et etisk problem, mener sosiolog Jon Rogstad.