Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Open access-utgiveren BioMed Central trakk nylig tilbake 43 artikler etter avsløring av falske vurderinger. Juksingen er blitt mer avansert og organisert enn tidligere.

Det er ikke slik som mange tror: At en som har tenkt å ta sitt liv, kommer til å gjøre det uansett. Dette er bare en av flere myter som lever som "sannhet".

David Reimer tok livet av seg som ung mann. Bak den tragiske historien står en ambisiøs forsker og lege som ville bevise at kjønn var flytende.

To studenter har bedt Forskningsetiske komiteer om hjelp fordi de mener at en prosjektleder krever uberettiget forfatterskap. Komiteene gir studentene rett og er kritiske til universitetets håndtering av saken.
Roman om forskningsjuks:

Spisse albuer, misunnelse, juks, suksess og fiasko. Genforskeren har hatt mer enn nok å hente inspirasjon fra når hun har skrevet romanen om juks i vitenskapen.