Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Universitetet i Tromsø har vedtatt egne etiske retningslinjer for samarbeid med bedrifter. Bakteppet er muligheten for kontroversielt samarbeid med svartelistede selskaper.

Universitetet i Oslo kvalitetssikret ikke egne prosjekter ved store deler av Det medisinske fakultetet. Nå får utenlandske stipendiater svi for at veiledere ikke søkte etisk godkjenning fra Norge.

Til og med hans overordnede hadde tungt for å akseptere at suksessen var en bløff, selv da hjerteforskeren John Darsee ble tatt på fersken.

Europa har fått en ny felles veileder for god forskningsskikk. – Bruk den som en sjekkliste, foreslår professor.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.