Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.

En ekspertgruppe vil blant annet opprette en egen nasjonal myndighet som undersøker alle mistanker om uredelig forskning. 

Bakgrunn:

Hadde det vært opp til amerikanske forskere på sekstitallet, ville kunstige hjerter av plutonium vært et alternativ til transplantasjon.

Et gratis skrapelodd eller mulighetene til å vinne et nettbrett fristet ikke flere til å svare på en medisinsk spørreundersøkelse. Det er forskerne bak studien egentlig mest glad for.

Nå må institusjonene ta ansvar, ifølge den nye forskningsetikkloven.