Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Sosialantropolog Ingrid M. Tolstad skrev doktorgrad om musikkproduksjon og fulgte et produksjonsselskap over tid. Utfordringen var at de som drev selskapet, var vennene hennes.

Selv om en studie blir trukket tilbake på grunn av juks, kan den likevel leve videre gjennom henvisninger i nye artikler.

Nå får universiteter og høgskoler større ansvar for juks og uredelig forskning. Flere er i ferd med å etablere egne redelighetsutvalg på grunn av den nye etikkloven.

- Jeg har opplevd mange vanskelige situasjoner, sier Andrea Solnes Miltenburg om sitt forskningsarbeid i Tanzania. Å ta med seks geiter i bilen ble én løsning.

De færreste av oss har autisme eller fått behandling for rusavhengighet. Likevel skal sensitive opplysninger fra nesten hele befolkningen brukes i to nye forskningsprosjekter.