Samarbeidspartner

CAS Oslo - Centre for Advanced Study

Hver høst legger bjørnen på seg 50 prosent av vekten sin før den trekker seg tilbake for å sove i seks måneder. Dette interesserer romeksperter, som gjerne skulle klart det samme.

– Jeg mener det er viktig å respektere argumentene både for bevaring og rivning, mener forsker. Men vi kommer ofte til kort i forsøkene på å redigere fortida.

Professor Berit Stensønes gir publiseringskrav og kvotering mye av skylda.

I Norrköpings undergrunn ligger nok ubrukt kobber til å produsere 30 000 biler. Foreløpig er det ingen som gjør noe med det, fordi det er mest praktisk å la det ligge.