Samarbeidspartner

Artsdatabanken

Gåtefulle steppearter og huldredyr dukker opp i Gudbrandsdalen når edderkoppforskere jakter på nye arter.
Eplehybriden Malus xdomestica har blitt vurdert til å ha svært høy risiko i Artsdatabankens økologiske risikovurdering.
Over halvparten av floraen i Norge består av fremmede arter.
En rekke fremmede arter kan stå klare til å rykke inn i norsk natur. Disse betegnes som dørstokkarter. 30 slike arter utgjør en så høy risiko at de blir svartelistet.
Totalt er det påvist 2320 fremmede arter i Norge. 1314 av disse er risikovurdert og 217 arter er vurdert til å utgjøre en så høy økologisk risiko at de havner på Norsk svarteliste 2012.