Samarbeidspartner

Artsdatabanken

Forskere har funnet 157 nye arter i havdypet utenfor Norge. Livet i havet  har langt større mangfold enn tidligere antatt. 

Insektforskere fikk full uttelling bare etter én feltsesong i Finnmark: 630 arter mygg og en hel rekke andre insektarter var med i sekken hjem!
Bier og andre arter som befrukter planter er på tilbakemarsj, men nye arter blir stadig oppdaget.
Ukas art:

Det er mulig elvemuslingen gjerne skulle vært perlene sine foruten. Så ettertraktet var de at arten tidlig ble utryddet eller nesten utryddet mange steder i Europa.

Ukas art:

Svamp er de mest primitive av alle flercellede dyr, og hvit kalkgittersvamp er intet unntak. De har ingen munn, ikke nervesystem og ingen sanseorganer.