Samarbeidspartner

Artsdatabanken

Kransalger er piggete grønnalger som lever i ferskvann, noen er truet, andre ikke. Nye analyser viser at biologene har tatt feil av antallet arter i Norge.

I havet lever noen svært spesielle kjøttetere. De er ganske nylig oppdaget, og har vært en stor gåte for forskerne.

Torvmosene er nyttige myrvekster. Før brukte vi den til å rense sår og som innlegg i hjemmelagede bleier.

Eksperter på artsmangfold har kartlagt nærmere 44 000 arter i Norge. Men det er fortsatt flere tusen typer leddyr og sopper vi ikke har oppdaget ennå. 

Hettesoppene er ørsmå og vokser tilsynelatende på hva som helst. På engelsk kalles flere av dem «alvehatter».