Insekter

Det er slett ikke ett fett hvem som pollinerer planter. Ulike insekter fikk vekstene til å forandre seg i løpet av noen få generasjoner.

Nye funn kan få stor betydning for alle fremtidige drapssaker der etterforskerne har problemer med å fastsette dødstidspunktet. Løsningen er spyfluer.

Humler kan kjenne igjen lukta fra egne bein, slektningers bein og fremmede humleføtter. 

Forskerens favoritt:

De har en lang reise bak seg, både i tid og fra landene der de en gang fløy omkring. Samlingen som sommerfuglene er en del av, ble starten på insektforskning i Norge, forteller Geir Søli.

Fra NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.