De siste årene har praksisen vært at Odontologisk fakultet har tatt røntgenbilder av tennene til asylsøkerne, mens et privat firma har tatt røntgenbilder av hånd og håndrot.

Universitetet i Oslo nekter å aldersteste asylsøkere

Universitetet i Oslo (UiO) vil ikke lenger aldersteste enslige asylsøkere som kommer til Norge og sier de er under 18 år. Bakgrunnen er etiske hensyn. 

3.3 2017 13:03

Det bekrefter prorektor Ragnhild Hennum til Universitas.

Universitetet har tjent gode penger på undersøkelsene, og i 2016 betalte Utlendingsdirektoratet (UDI) nesten 14 millioner kroner for testene, ifølge dokumenter Universitas har fått innsyn i.

I 2015 og 2016 testet Det odontologiske fakultet alderen på til sammen 3501 asylsøkere. Fakultetet vil fullføre kontrakten med UDI, som løper ut i slutten av mars, men vil ikke levere et nytt anbud.

De siste årene har praksisen vært at Odontologisk fakultet har tatt røntgenbilder av tennene til asylsøkerne, mens et privat firma har tatt røntgenbilder av hånd og håndrot. Resultatene ble sammenstilt av en erfaren barnelege gjennom firmaet Barnesak.

Metodesvakhet

Legeforeningens råd for legeetikk konkluderte i desember med at praksisen til firmaet Barnesak AS, som vurderte testresultatene fra UiO, var i strid med etiske regler for leger.

– Som fagperson mener jeg, i likhet med Legeforeningen, at det er svært kritikkverdig og uetisk å bruke metoder som er beheftet med så stor grad av metodesvakhet og så store standardavvik. Dette gjelder i høyeste grad når konsekvensene for dem som blir underlagt disse undersøkelsene er så store som de er, sier barnelege Ellen Annexstad til Universitas.

I år hadde Utlendingsdirektoratet planlagt å overlate ansvaret for alderstestene til det rettsmedisinske fagmiljøet i Norge. Rettsmedisinsk institutt (RMI) har til nå ligget under Folkehelseinstituttet, men ble ved årsskiftet overført til Oslo universitetssykehus.

Ingen anbud

Hva som skjer med alderstestene nå, er ikke endelig avklart.

– Vi har hatt en anbudskonkurranse om ny avtale på tannrøntgenundersøkelser, men har ikke mottatt noen anbud, sier fagsjef Dag Bærvahr i asylavdelingen i UDI.

Dette har imidlertid liten betydning, sier han.

– For tiden har vi ingen metoder for å tolke disse tannundersøkelsene, og de er derfor ikke del av grunnlaget når vi vurderer alder. Inntil det foreligger en metode for avlesing av resultatene, har vi ikke noen nytte av dem i vår aldersvurdering, sier Bærvahr til NTB.

Fire av ti over 20

I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005 etter reaksjoner på at voksne bodde sammen med barn på mottak ment for mindreårige.

Over 40 prosent av aldersundersøkelsene som ble gjennomført i fjor, hadde som resultat at søkeren var 20 år eller eldre. UDI har operert med en sikkerhetsmargin på to år, slik at asylsøkere som har fylt 20 normalt sett ikke får opphold som barn, noe som ville utløst en rekke rettigheter voksne asylsøkere ikke har.

RMI gjennomgår for tiden metodene som brukes i testene, og anbefaler ikke at tannundersøkelsen videreføres fordi det mangler vitenskapelig belegg.

Det kommer for tiden få enslige mindreårige asylsøkere til Norge etter at det i 2015 kom nesten 5500. I januar kom det 33 personer som sa de var under 18 år. I hele fjor var tallet 320. Den største gruppen i fjor, rundt en tredel, var fra Afghanistan, men antallet falt jevnt gjennom året. Til nå i år er det flest søkere fra Eritrea i denne gruppen.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Blir livet bedre for innvandrere etter at de har flyttet til et annet land? I en verden med mye migrasjon, begynner internasjonal forskning nå å gi oss noen svar.