Å komme til Norge som svært ung gir statistisk bedre sjanser for å gjøre det bra senere i livet enn å være i tenårene ved ankomst.

Innvandring før skolealder gir bedre sjanser i Norge

Jo yngre barn er når de innvandrer, desto bedre ser de ut til å klare seg i Norge. Det gjelder jobbutsikter, inntektsnivå og yrkesstatus. Dårligst utsikter har de som er tenåringer når de kommer til landet.

23.1 2017 09:51

Tallene kommer fram i en studie om 30 000 innvandrerbarn, publisert i Aftenposten og tidsskriftet Demography.

Forsker Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo sier at tenåringsinnvandrere klarer seg dårligere i livet enn sine småsøsken. Der eldre barna kommer systematisk dårligere enn de yngre når det gjelder å komme i arbeid, inntekt og yrkesstatus.

De har også større risiko for å bli trygdemottakere, der aldersgruppa 13– 18 år har ti prosent større sannsynlighet for at de mottar støtte fra Nav sammenlignet med norskfødte barn av innvandrere.

Blant dem som jobber tjener den eldre gruppa innvandrede i snitt 90 000 kroner mindre i året enn barn født i Norge av innvandrerforeldre.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Oslo universitetssykehus

Forskere ved Oslo Universitetssykehus vil automatisere jobben som gjøres av legespesialister i dag. – Flere pasienter vil få mer treffsikker behandling, mener prosjektleder Håvard E. Danielsen.

SINTEF

Renere vedfyring kutter helsekostnader og gir miljøgevinst, ifølge ny rapport.

Nordlandsforskning

Unge lovbrytere risikerer å vente i over ett år før oppfølgingen av dem starter.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Stavanger

Frykt for ryktespredning hindrer mange unge i å søke hjelp for mentale problemer.

NIBIO

De er knøttsmå og blir ofte uglesett, men ikke alle er farlige for miljøet.

Havforskningsinstituttet

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Blir livet bedre for innvandrere etter at de har flyttet til et annet land? I en verden med mye migrasjon, begynner internasjonal forskning nå å gi oss noen svar.