Barn fra noen etniske minoritetsgrupper gjør det til og med bedre enn jevnaldrende fra majoritetsbefolkningen som de har vokst opp sammen med.

Fire av ti barn av innvandrere lever i fattigdom

En ny rapport viser at 36 prosent av innvandrere lever i fattigdom i Norge i dag, mot 5 prosent av barn av norske foreldre.

11.8 2016 09:42

– Generelt kan vi si at mange barn av innvandrere lever i husholdninger med lav yrkestilknytning, og mange lever på sosiale stønader. Og de foreldrene som har jobb, har ofte lav inntekt, sier SSB-forsker Elisabeth Omholt til Dagsavisen.

En rapport lagt fram av Omholt og hennes kolleger viser at 36 prosent av barn av innvandrere lever i fattigdom i Norge, og tallene er noe høyere i Oslo. Til sammenligning er det kun 5 prosent av barn av norske foreldre i samme situasjon.

Leder Athar Ali i Norsk Innvandrerforum sier fattigdom blant innvandrere fører til psykiske lidelser som angst og depresjon.

– Det får negative konsekvenser for barnas oppvekst, og det gjør folks liv vanskelig, sier Ali.

Annonse