Barn fra noen etniske minoritetsgrupper gjør det til og med bedre enn jevnaldrende fra majoritetsbefolkningen som de har vokst opp sammen med.

Fire av ti barn av innvandrere lever i fattigdom

En ny rapport viser at 36 prosent av innvandrere lever i fattigdom i Norge i dag, mot 5 prosent av barn av norske foreldre.

11.8 2016 09:42

– Generelt kan vi si at mange barn av innvandrere lever i husholdninger med lav yrkestilknytning, og mange lever på sosiale stønader. Og de foreldrene som har jobb, har ofte lav inntekt, sier SSB-forsker Elisabeth Omholt til Dagsavisen.

En rapport lagt fram av Omholt og hennes kolleger viser at 36 prosent av barn av innvandrere lever i fattigdom i Norge, og tallene er noe høyere i Oslo. Til sammenligning er det kun 5 prosent av barn av norske foreldre i samme situasjon.

Leder Athar Ali i Norsk Innvandrerforum sier fattigdom blant innvandrere fører til psykiske lidelser som angst og depresjon.

– Det får negative konsekvenser for barnas oppvekst, og det gjør folks liv vanskelig, sier Ali.

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Blir livet bedre for innvandrere etter at de har flyttet til et annet land? I en verden med mye migrasjon, begynner internasjonal forskning nå å gi oss noen svar.