En ny undersøkelse fra SSB viser blant annet at flere i befolkningen mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet.(Foto: Robert Bråten, NTB scanpix)

Økt innvandrerskepsis i befolkningen

Det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mener en tredel av befolkningen ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

21.12 2016 12:07

Det er 4 prosentpoeng mer enn i fjor, viser den årlige undersøkelsen fra SSB om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

12 prosent synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 51 prosent mener adgangen til opphold bør være som i dag. 33 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold.

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enig. Hele 53 prosent er nokså eller helt uenige. I 2015 var tallene henholdsvis 25 og 52 prosent.

Undersøkelsen viser også flere mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet, 32 prosent sier seg helt enig eller nokså enig, noe som er en økning fra i fjor da 26 prosent svarte det samme.

Hele 92 prosent mener imidlertid at det vil være helt greit å få en innvandrer som ny nabo, mens 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det vil være ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer. Her svarer 20 prosent ja på dette spørsmålet. 

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?

Blir livet bedre for innvandrere etter at de har flyttet til et annet land? I en verden med mye migrasjon, begynner internasjonal forskning nå å gi oss noen svar.