Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet, med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den høye andelen flyktninger i denne gruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre arbeidsledige innvandrere

Arbeidsledigheten for innvandrere har gått ned til 7,2 prosent. Ledigheten er høyest blant innvandrere fra Afrika.

16.11 2016 10:43

Ledigheten blant innvandrere har gått ned fra 7,5 prosent i august i fjor, til 7,2 prosent i august i år, melder Statistisk sentralbyrå. I resten av befolkningen er ledigheten 2,3 prosent.

I den samme perioden har det vært en økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet, med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den høye andelen flyktninger i denne gruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ledigheten er for øvrig noe høyere blant innvandrerkvinner enn blant menn.

Annonse