Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet, med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den høye andelen flyktninger i denne gruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Færre arbeidsledige innvandrere

Arbeidsledigheten for innvandrere har gått ned til 7,2 prosent. Ledigheten er høyest blant innvandrere fra Afrika.

16.11 2016 10:43

Ledigheten blant innvandrere har gått ned fra 7,5 prosent i august i fjor, til 7,2 prosent i august i år, melder Statistisk sentralbyrå. I resten av befolkningen er ledigheten 2,3 prosent.

I den samme perioden har det vært en økning blant innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.

Afrikanske innvandrere har fortsatt høyest ledighet, med 11,9 prosent. Dette må blant annet ses på bakgrunn av den høye andelen flyktninger i denne gruppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Ledigheten er for øvrig noe høyere blant innvandrerkvinner enn blant menn.

Annonse

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Sysselsettingen blant innvandrerne var på 60,2 prosent i siste kvartal i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag.

Nordmenn har høy tillit til andre mennesker. Hvorfor det?