Innvandring

nikabforbud

– Det er vår frykt for nikab som hindrer kommunikasjon, ikke plagget i seg selv, mener forsker.

Norske sykepleiere mener de selv har for dårlig kulturell kompetanse når de møter pasienter med innvandrerbakgrunn. Får da pasienter med innvandrerbakgrunn et likeverdig helsetilbud?

Ved å gi saksbehandlerne rom til å tvile kan UDI forbedre behandlingen av asylsøknader, mener forsker.

Innvandrere har større tillit til det politiske systemet i Norge enn resten av befolkningen. Med noen unntak. 

Hvorfor lærer ikke bare utenlandske bygningsarbeidere seg norsk? En språkforsker har funnet noen forklaringer.