Informasjonsteknologi

Forsøk er i gang i Stavanger, men lovverket står fortsatt i veien for ordinær drift. Regjeringen vil trolig gi grønt lys for førerløse busser i løpet av året.

Det er store regionale forskjeller på hvor mye kjernejournalen blir tatt i bruk, viser ny rapport. 

Telefoner, TV, spill og PC. Forskere har sett på hvor lang tid med hver av dem som faktisk kan være bra for ungdom. Og når det bikker over.

– Søkemotorene er det nærmeste vi i dag kommer kunstig intelligens. Og jo mer vi bruker dem, jo mer lærer de.

– Fremtidens journalsystem skal finne frem til veiledninger og gi støtte til beslutninger, minne legen om alle vurderinger hun skal gjøre og hvilke lover og regelverk som slår inn i ulike saker, ifølge forsker.