Informasjonsteknologi

Tim Berners-Lee vinner Turing-prisen for å ha lagt grunnlaget for det moderne internett.

Forsøk er i gang i Stavanger, men lovverket står fortsatt i veien for ordinær drift. Regjeringen vil trolig gi grønt lys for førerløse busser i løpet av året.

Det er store regionale forskjeller på hvor mye kjernejournalen blir tatt i bruk, viser ny rapport. 

Telefoner, TV, spill og PC. Forskere har sett på hvor lang tid med hver av dem som faktisk kan være bra for ungdom. Og når det bikker over.

– Søkemotorene er det nærmeste vi i dag kommer kunstig intelligens. Og jo mer vi bruker dem, jo mer lærer de.