Informasjonsteknologi

Fra Nofima

En ny robot snuste seg fram til gode ideer om øl. 

Spranget fra undervisning som er skreddersydd din personlighetstype til politisk reklame som er spisset inn mot akkurat dine fordommer er ikke stort, i en verden hvor såkalte stordata skaper nye muligheter.

Dataforskeren Gunnar Tufte gir villig fra seg stålkontroll over mikrokretsene – for å hente ut regnekraft fra rottas hjerneceller.

Tim Berners-Lee vinner Turing-prisen for å ha lagt grunnlaget for det moderne internett.

Forsøk er i gang i Stavanger, men lovverket står fortsatt i veien for ordinær drift. Regjeringen vil trolig gi grønt lys for førerløse busser i løpet av året.