Immunforsvaret

Forskere har oppdaget at plasmaceller i tarmen lever lenger enn tidligere antatt. Funnet kan endre hvordan vi behandler tarmsykdommer som Cøliaki eller Chrons. 

Vanlige virus gjorde at musene ikke lenger tålte glutenholdig mat.

Fra NTNU

Forsker vil bruke teknologien CRISPR til å forstå hvordan immunsystemet reagerer på virusangrep.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.