Immunforsvaret

ny studie

Men bare da foreldrene ikke var på talefot.

Barn som vokser opp i lavstatushjem har oftere dårlig helse. Nå viser en ny studie at mors immunforsvar kan være en del av årsaken.

Forskere har oppdaget at plasmaceller i tarmen lever lenger enn tidligere antatt. Funnet kan endre hvordan vi behandler tarmsykdommer som Cøliaki eller Chrons. 

Vanlige virus gjorde at musene ikke lenger tålte glutenholdig mat.

Fra NTNU

Forsker vil bruke teknologien CRISPR til å forstå hvordan immunsystemet reagerer på virusangrep.