Husdyr

kjæledyr

Det konkluderer amerikanske forskere etter å ha gjort den største studien av barn og kjæledyr noensinne.

Fra NIBIO

Det er svært viktig å finne et kadaver så raskt som mulig for å kunne bestemme dødsårsaken. Derfor velger noen å bruke spesialtrenede hunder til å søke etter de døde dyrene. Men hvor godt fungerer det?

Fra NIBIO

Å frakte fosforholdig husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet gir stor miljøgevinst.

De fryktede nomadene på steppene i øst var mestere på hesteryggen for flere tusen år siden. Når de temmet hester, ville de ha mer farger, muskler og melk.

Tusenvis at hjortedyr ble testet for skrantesjuke i 2016 fordi det ble påvist hos villrein og elg. Nå kan ny metode gjøre det mulig å teste for sykdommen på levende dyr.