Husdyr

Fra NIBIO

Å frakte fosforholdig husdyrgjødsel fra vestlandsk storfedrift til kornområder på Østlandet gir stor miljøgevinst.

De fryktede nomadene på steppene i øst var mestere på hesteryggen for flere tusen år siden. Når de temmet hester, ville de ha mer farger, muskler og melk.

Tusenvis at hjortedyr ble testet for skrantesjuke i 2016 fordi det ble påvist hos villrein og elg. Nå kan ny metode gjøre det mulig å teste for sykdommen på levende dyr.

Fôr med rapsolje gjer mindre av det viktige mineralet jod i mjølka. Forskarar nyttar radioaktivitet for å finne ut kvifor.

Forskarar er på sporet av kva som skjer med jod i mjølka når kua får raps frå europeisk biodieselproduksjon i staden for soya.