Røyking er en hovedårsak til hjerteinfarkt, men svært mange klarer ikke å slutte, selv om de allerede har fått et infarkt og er klar over risikoen.

Tre av fem røykere fortsetter å røyke etter hjerteinfarkt

Bare 2 prosent av pasienter som har hatt hjerteinfarkt klarer å følge alle råd for å redusere risikofaktorene i etterkant.

26.1 2017 09:04

Omlegging av usunn livsstil er beste måte å redusere risikoen for nye infarkt. En studie fra Drammen sykehus og Sykehuset Vestfold viser imidlertid at tre av fem røykere fortsetter å røyke, 81 prosent sliter med overvekt og 60 prosent er lite eller ikke fysisk aktive, skriver Aftenposten. En betydelig andel rammes av infarkt igjen få år senere.

– Resultatene er nedslående og overraskende, sier John Munkhaugen, konstituert overlege i hjertesykdommer og leder av studien. Studien viser også at bare halvparten av pasientene klarer å nå behandlingsmålet for blodtrykk, selv om de går på anbefalte medisiner.

Drøyt 13 000 får hjerteinfarkt i Norge hvert år, og det er en av de vanligste dødsårsakene i landet. Rundt 90 prosent av risikoen for hjerteinfarkt knyttes til røyking, overvekt og lite fysisk aktivitet.

Overlege ved Statens legemiddelverk og kardiolog Steinar Madsen er skuffet over resultatene.

– Vi må bli flinkere til å forebygge enn i dag, og vi må bli flinkere til å følge opp risikopasienter. Forebygging er alltid bedre enn behandling, sier han og legger til at helsevesenet må tenke nytt. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Ny forskning antyder at neseformen til ulike folkeslag kan være tilpasninger til forskjellige typer klima.