Historie

I den digitale tidsalderen er det å skremme fienden mer komplisert enn bare å vise muskler gjennom stadig større våpenlagre og militærteknologi. Cybersikkerhet blir trolig et viktig tema for NATO-toppmøtet som går av stabelen denne uken.

Vidkun Quisling vervet frontkjempere mot Sovjet under andre verdenskrig. Men 20 år tidligere mente han at kommunismen var nødvendig, ifølge historiker.

Fra NTNU

For et par hundreår siden var det i menuetten mannfolk fikk vist fram ferdigheter og styrke. Det gjaldt også for norske og velstående unge menn.

Etter grunnlovsjubileet i 2014 er det nå flere som vet hvorfor vi feirer 17. mai. Jubileet nådde ut til mange, men det var ikke folk flest som deltok aktivt. 

Norges Grunnlov er faktisk en av de eldste konstitusjonene i verden. Og den er et levende dokument som stadig er i endring, ifølge forsker.