Helsetjenester

Norge kommer svakt ut i en ny internasjonal studie av hvor fornøyd du som pasient er med viktige deler av helsevesenet. 

Politi, helsepersonell og brannmannskap var godt trent på akutt- og katastrofesituasjoner. Derfor ble så få profesjonelle redningsarbeidere rammet av posttraumatisk stress etter terrorangrepet i 2011.

Norge er på Europa-toppen i behandling av hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men på flere områder er norsk helsevesen i bunnsjiktet.

Til tross for at pasientjournalen er samlet i en datamappe, opplever mange pasienter at legen er temmelig dårlig informert når de møtes. Nå kommer en bedre journal. 

Vi er mest fornøyd med tannlegen i det norske helsevesenet. Pasienter er mer fornøyd med sykehusene enn i fjor, mens vår tilfredshet med legevakten stuper. Det viser ny undersøkelse.