Helsetjenester

Er behandlingen av barnefedme i Norge mislykket? Vekt og BMI kan ikke være eneste mål, mener behandlerne.

Selv om målet er at pasienter skal vite mest mulig om egen behandling, deler ikke alltid helsepersonell all tilgjengelig informasjon med dem. Hvorfor skjer dette?

Fra SINTEF

Sykehusene sparte mer penger og de ansatte trivdes bedre når de selv fikk velge teknologiske løsninger som skulle bidra til mer effektiv drift. 

Det hjelper ikke hvor god teknologien er om det ikke finnes en god plan for hvordan den skal innføres. 

Norske tenner er så bra at vi i framtiden vil trenge færre tannleger, mener tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Han får støtte fra SSB.