Helsetjenester

Det hjelper ikke hvor god teknologien er om det ikke finnes en god plan for hvordan den skal innføres. 

Norske tenner er så bra at vi i framtiden vil trenge færre tannleger, mener tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Han får støtte fra SSB.

Spørjeskjema som skal kartleggja kor godt folk forstår og kan handla ut frå informasjon dei tek imot om helse, har betydelege metodiske svakheiter.

Nuno fikk nye fingre. Lisa løste dusjeproblemet sitt. Pasienter sitter på gode ideer som sjelden blir delt. Det har europeiske forskere gjort noe med.

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.