Helsetjenester

Barn av rusavhengige eller sjuke foreldre blir ofte oversett av foreldrene sine fastlegar. Men desse legane har gode moglegheiter for å hjelpe, syner ei ny doktorgrad frå UiB.

Mens helsetjenesten tar imot flere og flere pasienter med komplekse og sammensatte lidelser, er den fortsatt organisert for å kun se én sykdom av gangen.

…og hva er det som får andre til å holde tråkket i gang langt ut i svangerskapet?

Forskeren forteller:

Pasientene er fornøyde med å bli lagt inn på kommunale døgnenheter i stedet for sykehus. Fastlegene er mer skeptiske.

Pasienter må ofte reise mellom forskjellige sykehus, legekontorer og fysioterapeuter, og vente i lange køer. Forsker mener det nye helsevesenet vil være mer opptatt av pasienten.