Helsepolitikk

En milliard mennesker i verden er røykere. Asiatiske tobakkselskaper på offensiven vil rekruttere flere.

Kvinner fra Midtøsten og Sør-Asia beveger seg minst, noe som kan føre til flere tilfeller av svangerskapsdiabetes og helseplager hos dem enn hos etnisk norske.