Helse

Det er nå rekordhøy vaksinasjonsdekning blant toåringer. Men tre fylker har for få fullvaksinerte barn mot meslinger, røde hunder og kusma. Flere land i Europa har nå meslingutbrudd.  

Norske forskere har funnet ut at femåringer som fikk lite vitamin B12 som spedbarn har større vansker med å løse ulike språk- og talloppgaver, samt oppfatte andre barns følelser.

Rødt kjøtt ses på som en risikofaktor for tykktarmkreft. Men hvitt kjøtt ga like mye tykktarmkreft som rødt kjøtt i en ny musestudie. Mus som spiste mye karbohydrater, og ikke noe kjøtt eller fisk, fikk mest kreft.