Det ble i snitt brukt 62.000 kroner per innbygger i helseutgifter i Norge i 2016.

Norge brukte 326 milliarder på helse i fjor

Det ble i snitt brukt 62 000 kroner per innbygger i helseutgifter i fjor.

13.3 2017 10:26

helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer det fram at de samlede helseutgiftene i Norge var på 326 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer 62 000 kroner per innbygger. Det er en økning på 2000 kroner per innbygger sammenlignet med året før.

Foreløpige tall viser at helseutgiftene i Norge i 2016 utgjorde i Norge 10,5 prosent av BNP, mot 10,0 prosent i 2015. 

Medisinsk behandling og rehabilitering utgjorde halvparten av de totale helseutgiftene i fjor. Dette omfatter blant annet behandling på sykehus, legetjenester og tannlegetjenester. Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene om lag 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge.

Den nest største utgiftsposten er helserelaterte pleie- og omsorgstjenester. Disse utgiftene består hovedsakelig av sykehjemstjenester og hjemmesykepleie og utgjorde om lag 90,8 milliarder kroner, tilsvarende 28 prosent av Norges totale helseutgifter i 2016. 

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Universitetet i Oslo

Rørsangere på Malta har kjapt tilpasset seg et varmere klima og får flere unger. Dette er viktig for bevaring av naturområder også i Norge, sier Miljødirektoratet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.