Antibiotika kan påvirke tarmfloraen som igjen kan påvirke kreftpasienters overlevelse. Nyrekreftpasienter overlevde et halvt år lenger om de ikke fikk antibiotika før immunterapien.

Kraftig økning i antall barn med resistente tarmbakterier i Sverige

Andelen barn med antibiotikaresistente tarmbakterier har økt dramatisk, viser en studie fra Uppsala i Sverige.

17.2 2017 12:15

Hele 20 prosent av barna som ble undersøkt, hadde slike bakterier ikroppen. For seks år siden var andelen 3 prosent, ifølge Sveriges Radio.

– Vi hadde forventet en økning. Men ikke til dette nivået. Dette er både overraskende og urovekkende, sier barnelege Johan Kaarme, som står bak studien.

300 barn fra førskoler i Uppsala er blitt undersøkt. Like mange deltok i en tilsvarende studie i 2010, og andelen med resistente tarmbakterier er nesten sjudoblet siden da.

Kaarme understreker at bakteriene ikke nødvendigvis er farlige for barna. Men det er viktig for helsevesenet å være oppmerksomme på problemet når barn med infeksjoner skal behandles.

I andre deler av verden har bakterier som ikke kan behandles med ulike former for antibiotika, blitt et svært alvorlig problem. Verdens helseorganisasjon har beskrevet antibiotikaresistens som en av de største truslene mot menneskers helse.

Problemet har tidligere ikke vært veldig stort i Sverige. Men hvis studien fra Uppsala er representativ for resten av landet, har situasjonen endre seg.

– Dette er den tredje høyeste forekomsten av antibiotikaresistens vi har sett i internasjonale studier som er gjort på friske barn, sier Kaarme.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

De regionale helseforetakene skal studere effekten av stamcellebehandling ved multippel sklerose. Forskningen inngår i regjeringens nye hjernehelsestrategi.

Folkehelseinstituttet slår fast at det var økt risiko for å få narkolepsi blant barn og unge som tok vaksinen mot svineinfluensa for syv år siden. Men noen av dem som ikke tok vaksinen, fikk også sovesyken.