Antibiotikaresistente bakterier i et laboratorium ved Veterinærinstituttet i Oslo.

Kraftig økning i antall barn med resistente tarmbakterier i Sverige

Andelen barn med antibiotikaresistente tarmbakterier har økt dramatisk, viser en studie fra Uppsala i Sverige.

17.2 2017 12:15

Hele 20 prosent av barna som ble undersøkt, hadde slike bakterier ikroppen. For seks år siden var andelen 3 prosent, ifølge Sveriges Radio.

– Vi hadde forventet en økning. Men ikke til dette nivået. Dette er både overraskende og urovekkende, sier barnelege Johan Kaarme, som står bak studien.

300 barn fra førskoler i Uppsala er blitt undersøkt. Like mange deltok i en tilsvarende studie i 2010, og andelen med resistente tarmbakterier er nesten sjudoblet siden da.

Kaarme understreker at bakteriene ikke nødvendigvis er farlige for barna. Men det er viktig for helsevesenet å være oppmerksomme på problemet når barn med infeksjoner skal behandles.

I andre deler av verden har bakterier som ikke kan behandles med ulike former for antibiotika, blitt et svært alvorlig problem. Verdens helseorganisasjon har beskrevet antibiotikaresistens som en av de største truslene mot menneskers helse.

Problemet har tidligere ikke vært veldig stort i Sverige. Men hvis studien fra Uppsala er representativ for resten av landet, har situasjonen endre seg.

– Dette er den tredje høyeste forekomsten av antibiotikaresistens vi har sett i internasjonale studier som er gjort på friske barn, sier Kaarme.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som på sikt kan gjøre det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.