Havforskning

Cirka 79 000 tonn med søppel ligger på i bunnen av Barentshavet, ifølge forsker i Havforskningsinstituttet. Det dreier seg mest om fiskeutstyr.

Tre havgående droner tok nylig turen fra Sandnessjøen til Bodø. Målet var å samle så mye informasjon om havet som de kunne. 

Skipstrafikken i Brasil lager mye oljesøl i Paranaguábukta. En liten musling hjelper forskere med å overvåke forurensingen.

Blåskjell, krepsdyr og fisk er blant passasjerene som har raftet tusenvis av kilometer på skrap og skrot.