En rapport fra NINA viser 25 nye tilfeller med spredning av til sammen 11 fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015.

Fremmed fisk truer norske vann

Flere fremmede fiskearter har spredd seg i norske innsjøer, viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). – Dette er dårlig nytt sier forsker.

11.7 2016 18:32

Det er påvist 25 nye tilfeller med spredning av til sammen elleve fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015, ifølge en rapport fra NINA.

– Denne spredningen har store konsekvenser, blant annet for biologisk mangfold og området som brukes til friluftsliv, sier forskningssjef Odd Terje Sandlund til Nationen.

Ørekyt, karpe og gjedde er artene som i fjor ble registret flest ganger spredt til nye fiskevann. Ørekyt er den dominerende arten med spredning til sju nye fiskevann, mens det for karpe og gjedde var tre nye tilfeller av hver art.

– Tidligere var sur nedbør den største trusselen for norsk innlandsfisk. I dag er det uvettig og ulovlig spredning av fremmede fiskearter vi frykter mest, sier Sandlund.

Over 400 nye forekomster av fremmede fiskearter er påvist i norske vassdrag utenfor sine naturlige leveområder de siste fem årene.

I dag er det forbudt å sette ut en art hvor den tidligere ikke finnes, og bruk av levende fisk som agn har vært forbudt i flere tiår.

Annonse

Emneord