En rapport fra NINA viser 25 nye tilfeller med spredning av til sammen 11 fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015.

Fremmed fisk truer norske vann

Flere fremmede fiskearter har spredd seg i norske innsjøer, viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). – Dette er dårlig nytt sier forsker.

11.7 2016 18:32

Det er påvist 25 nye tilfeller med spredning av til sammen elleve fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015, ifølge en rapport fra NINA.

– Denne spredningen har store konsekvenser, blant annet for biologisk mangfold og området som brukes til friluftsliv, sier forskningssjef Odd Terje Sandlund til Nationen.

Ørekyt, karpe og gjedde er artene som i fjor ble registret flest ganger spredt til nye fiskevann. Ørekyt er den dominerende arten med spredning til sju nye fiskevann, mens det for karpe og gjedde var tre nye tilfeller av hver art.

– Tidligere var sur nedbør den største trusselen for norsk innlandsfisk. I dag er det uvettig og ulovlig spredning av fremmede fiskearter vi frykter mest, sier Sandlund.

Over 400 nye forekomster av fremmede fiskearter er påvist i norske vassdrag utenfor sine naturlige leveområder de siste fem årene.

I dag er det forbudt å sette ut en art hvor den tidligere ikke finnes, og bruk av levende fisk som agn har vært forbudt i flere tiår.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Norges forskningsråd

Boligpriser og boliglån er blitt noe av det viktigste i mange nordmenns liv. Nå bruker mange boliglån til å finansiere forbruket sitt.

Universitetet i Oslo

Er du usikker på hvorfor du er så tørr i munnen? Nå har forskere funnet en metode som gjør det enklere å diagnostisere Sjögrens syndrom.

NTNU

På sikt kan disse småfeilene brukes til vår fordel. 

Saker fra våre eiere

NIBIO

Globalt blir det i dag avla nesten 700 insektartar og mange stadar er insekt brukt som fôr og menneskemat. No ser forskarar på storskalaproduksjon i Noreg.

Universitetet i Stavanger

En masteroppgave viser at en fornybar energiløsning med vind og sol på fiskeoppdrettsanlegg kan halvere utslippene, samtidig som det er mer lønnsomt.

SINTEF

Oppbevaring av trykkluft i nedstengte tunneler og gruver kan bli en av framtidas former for energilagring.

Næringsrikt algebrød og algeøl er produkt som kan stå i butikkhyllene om nokre år.

Barentshavet blir varmere som følge av klimaendringene. Det gir økte fiskebestander – på godt og vondt.