En rapport fra NINA viser 25 nye tilfeller med spredning av til sammen 11 fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015.

Fremmed fisk truer norske vann

Flere fremmede fiskearter har spredd seg i norske innsjøer, viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). – Dette er dårlig nytt sier forsker.

11.7 2016 18:32

Det er påvist 25 nye tilfeller med spredning av til sammen elleve fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015, ifølge en rapport fra NINA.

– Denne spredningen har store konsekvenser, blant annet for biologisk mangfold og området som brukes til friluftsliv, sier forskningssjef Odd Terje Sandlund til Nationen.

Ørekyt, karpe og gjedde er artene som i fjor ble registret flest ganger spredt til nye fiskevann. Ørekyt er den dominerende arten med spredning til sju nye fiskevann, mens det for karpe og gjedde var tre nye tilfeller av hver art.

– Tidligere var sur nedbør den største trusselen for norsk innlandsfisk. I dag er det uvettig og ulovlig spredning av fremmede fiskearter vi frykter mest, sier Sandlund.

Over 400 nye forekomster av fremmede fiskearter er påvist i norske vassdrag utenfor sine naturlige leveområder de siste fem årene.

I dag er det forbudt å sette ut en art hvor den tidligere ikke finnes, og bruk av levende fisk som agn har vært forbudt i flere tiår.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Senter for internasjonalisering av utdanning

Synet på barn, lek og læring varierer sterkt mellom ulike land i Europa. Dette påvirker hverdagen til de ansatte i norske barnehager.

Høgskolen i Oslo og Akershus

Mange demente har lite muskler, mindre bevegelighet og dårlig kondisjon. Forskere etterlyser tilrettelagte treningsprogram.

NTNU

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Saker fra våre eiere

Høgskulen på Vestlandet

Ein ny studie tyder på at du faktisk kan velja å oversjå dei skrikande musklane dine.

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Verdensledere er konstant urolig for hva Trump skulle komme til å buse ut med på Twitter. Hva kan de politiske konsekvensene bli? Og vil Twitter overleve Trump?

NTNU

I NRKs Anno får vi blant annet se hvordan folk forsvarte Norge på 1500-tallet. Da hadde alle våpenføre menn plikt til å holde våpen og stille opp i leidangen dersom de ble utkommandert.

Kronikk:

– Vi forventer at antall terrorangrep i Europa vil holde seg der de er eller kanskje øke litt, sa sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, til NRK. Men hvorfor angriper IS egentlig europeiske mål?

Alkohol dreper og skader og gir oss skallebank. Hvorfor er menneskets historie likevel full av fyll?

Verden spiser mer og mer sushi. Bare i Norge er forbruket tredoblet på ti år. Men den største delikatessen er i fare.

Oppdrettere må kvitte seg med avføring og fôrrester fra fisk i anleggene på en eller annen måte. Da funker det best å tørke det, i hvert fall hvis det skal brukes til gjødsel.