En rapport fra NINA viser 25 nye tilfeller med spredning av til sammen 11 fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015.

Fremmed fisk truer norske vann

Flere fremmede fiskearter har spredd seg i norske innsjøer, viser en rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA). – Dette er dårlig nytt sier forsker.

11.7 2016 18:32

Det er påvist 25 nye tilfeller med spredning av til sammen elleve fremmede fiskearter i norske innsjøer i 2015, ifølge en rapport fra NINA.

– Denne spredningen har store konsekvenser, blant annet for biologisk mangfold og området som brukes til friluftsliv, sier forskningssjef Odd Terje Sandlund til Nationen.

Ørekyt, karpe og gjedde er artene som i fjor ble registret flest ganger spredt til nye fiskevann. Ørekyt er den dominerende arten med spredning til sju nye fiskevann, mens det for karpe og gjedde var tre nye tilfeller av hver art.

– Tidligere var sur nedbør den største trusselen for norsk innlandsfisk. I dag er det uvettig og ulovlig spredning av fremmede fiskearter vi frykter mest, sier Sandlund.

Over 400 nye forekomster av fremmede fiskearter er påvist i norske vassdrag utenfor sine naturlige leveområder de siste fem årene.

I dag er det forbudt å sette ut en art hvor den tidligere ikke finnes, og bruk av levende fisk som agn har vært forbudt i flere tiår.

Annonse

Emneord

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

– Noen ganger «reparerte» økosystemet seg selv, mens andre ganger hadde tapet av arten en ytterligere negativ effekt, sier den danske forskeren bak studien.