– Lusa har gitt større problemer etter hvert fordi fisken har blitt resistent mot legemidlene og dermed vanskeligere å behandle, sier Atle Lillehaug ved Veterinærinstituttet.

Lus og sykdommer truer fiskehelsen

Mer lus, men også sykdommer som infeksiøs lakseanemi og pankreassykdom truer fiskehelsen i landets oppdrettsanlegg. 

6.3 2017 11:13

Det viser Fiskehelserapporten 2016 som Veterinærinstituttet legger fram mandag.

Lakselus fikk med rette mye oppmerksomhet i fjor. Men også andre sykdommer preger i økende grad situasjonen, viser rapporten.

Mer sykdom

Blant annet er det registrert flere utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) flere steder langs kysten. ILA er en alvorlig og smittsom virussykdom hos fisk, der viruset primært angriper blodårene. Sykdommen kan føre til alvorlig blodmangel, væske i huden og blødninger i hud og indre organer.

I noen år har utbruddene av ILA vært konsentrert rundt Lofoten og Vesterålen. Men i fjor ble det konstatert ILA-utbrudd på til sammen tolv steder – åtte i Nordland, særlig i området rundt Rødøy, tre i Sør-Trøndelag samt ett utbrudd i Finnmark. ILA opptrer gjerne i klynger ut fra lokal smitte.

– Veterinærinstituttet jobber i flere forskningsprosjekter for å forstå hvorfor primærutbruddene kommer, sier forsker Trude Marie Lyngstad ved Veterinærinstituttet.

Over tid har imidlertid tallet på utbrudd vært relativt stabilt, opplyser seksjonsleder for fiskehelse og biosikkerhet, Atle Lillehaug, til NTB.

Utfordringer

Også virussykdommen pankreas er på vei opp igjen etter en nedgang i 2015, viser rapporten. Pankreassykdommen fører til omfattende skader på fiskens bukspyttkjertel og betennelser i hjerte- og skjelettmuskulatur.

I fjor ble det påvist PD i totalt 138 oppdrettsanlegg.

– Antall tilfeller er relativt stabilt, men smitten har spredt seg nordover, sier Lillehaug.

Det skaper nye utfordringer, fordi ambisjonen er å holde de fire nordligste fylkene fri for denne sykdommen.

– Når vi får utbrudd i disse fylkene, må fisken i anleggene destrueres for å utrydde smitten, sier Lillehaug.

Lenger sør er sykdommen mer utbredt. Dermed er det ifølge Lillehaug mindre realistisk at man vil greie å utrydde den.

Smittespredningen skyldes gjerne at fiskeyngel og smolt flyttes fra oppdrettsanlegg i sør til anlegg lenger nord.

Lus

Når det gjelder lakselus, var situasjonen i fjor omtrent den samme som året før, landet sett under ett. Men mens lusetallene sank i de midtre delene av landet, opplevde de sørlige delene en økning, med både større produksjon av luseegg og høyere smittepress, ifølge rapporten.

Også Troms og Agder-fylkene opplevde større smittefare i 2016 enn 2015.

Samtidig gikk bruken av lakselusmidler for første gang ned i fjor, noe som først og fremst skyldes at oppdretterne i større grad nå bekjemper lakselus med ikke-medikamentelle metoder.

– Lusa har gitt større problemer etter hvert fordi fisken har blitt resistent mot legemidlene og dermed vanskeligere å behandle, sier Lillehaug.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Dette er den første store studien som samanliknar den laksearten vi har i norsk natur med norsk oppdrettslaks.

– Noen ganger «reparerte» økosystemet seg selv, mens andre ganger hadde tapet av arten en ytterligere negativ effekt, sier den danske forskeren bak studien.