Hav og fiske

Nordmenn spiser fortsatt mye fisk. Det er, kanskje ikke overraskende, de eldre samt innbyggere i Nord-Norge som er landets ivrigste fiskespisere.

Havbunnen og dyrene som lever der er et enorm matfat for andre dyr. Nå har forskere funnet ut hvor mange kalorier det er snakk om.

Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år. 

Siamesiske hvaler er ikke hverdagskost. Nylig fikk nederlandske fiskere denne tohodete skapningen i garnet i Nordsjøen.