Hav og fiske

Villaks med mye genetisk påvirkning fra oppdrettslaks er både yngre og mindre når den blir kjønnsmoden enn villaks som har lite oppdrettslaks i slekta.

For over hundre år siden forsket Fridtjof Nansen på havstrømmene og vanntemperaturen utenfor Svalbard. Nå viser nye undersøkelser at mye har forandret seg siden da. 

Modellene som er brukt, bygger på feil premisser, viser ny studie.

En jevn strøm av søppel flyter fra Nord-Atlanteren til Grønlandshavet og Barentshavet. Der hoper det seg opp.

Nå har forskere funnet ut hvordan et laksevirus kan gå fra å gi en lett forkjølelse til en farlig influensa gjennom små mutasjoner.