Hav og fiske

Oppdrettslaks som ikke blir kjønnsmoden, kan ikke formere seg. Da kan den heller ikke påvirke genene til villaks.

Regjeringen vil bevilge 11 millioner kroner til forskningstokt etter krill i Antarktis. Innovasjon Norge får 40 millioner kroner for å støtte maritime pilotprosjekter og profilere Norge utenlands som havnasjon.

Cirka 79 000 tonn med søppel ligger på i bunnen av Barentshavet, ifølge forsker i Havforskningsinstituttet. Det dreier seg mest om fiskeutstyr.

Femti år med målinger viser at ferskvannsfisk har mindre kvikksølv i seg enn før. Men kvikksølv som kommer luftveien, er fortsatt et problem.