Hav og fiske

Spør en forsker:

Lange, slimete poser hang ned fra undersiden av båten da den ble tatt opp på land. Hva i huleste er dette for noe?

For første gong har forskarar målt radioaktivitet i norsk oppdrettslaks langs heile kysten. Forureininga i oppdrettslaksen viste seg å vere tilsvarande eller lågare enn i villfisk, og langt under grenseverdien.

Insisterende boring kan forstyrre selv fisken.

Jorda satte en rekke sørgelige rekorder i fjor. Aldri før er det registrert så høye temperaturer eller så høyt havnivå, slår USAs årlige klimarapport fast.

Fra å ha vært en stinkende, algebegrodd innsjø på 70-tallet, er den økologiske tilstanden nå blitt god igjen. Men hva skjer med Mjøsa når klimaet endrer seg?