Saken er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - Les mer

Meteoritten på verandaen

I nesten to år har ein veranda på Grefsen husa delar av Oslo-meteoritten som fall ned i 2012.
22.2 2014 05:00


Meteoritten som vart funnen på ein veranda på Grefsen, og delar av blikket frå verandaen.

– Dette viser kor tilfeldig det er når meteorittar vert funne. Oslo-meteoritten fekk mykje medieomtale i 2012, og systematiske meteorittleitarar sytte for at det vart funne fleire bitar av den.

– Likevel kan det altså dukka opp nye bitar to år seinare, på ein så lett tilgjengeleg stad som ein veranda, seier fyrsteamanuensis Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo.

Istappar over terrassen

Selbekk har ansvaret for meteorittsamlinga ved NHM, som husar 14 av dei 15 offisielt godkjende meteorittane som er funne i Norge, i tillegg til den 16., som ikkje er vitskapleg beskrive endå og dermed ikkje offisiell.

Det nye meteorittfunnet vart gjort av Steinar Engh i bydelen Grefsen, som la merke til at det hadde danna seg istappar i taket over terrassen.

– Eg tenkte at det hadde samla seg vatn på verandaen til leigebuaren, og klatra opp ved hjelp av ein stige. Der fann eg denne steinen, seier Engh til Dagbladet 18. februar.


Finnaren Steinar Engh med meteoritten

Liknar veldig

Han kontakta ein nabo som arbeidde ved NHM, og fekk bekrefta at det verkeleg var ein meteoritt han hadde funne.

No skal Selbekk analysera verandameteoritten for å fastslå om den verkeleg skriv seg frå meteorittfallet i 2012.

– Med det blotte auga liknar den veldig, og den er òg funnen i det området der vi ville venta å finna større deler av Oslo-meteoritten.

– Men det vil ta nokre veker med analyser før vi får svar. Dersom den skriv seg frå same meteoritten, vil det vera den største biten av den som er funne – i alle fall til no, smiler Selbekk.

Kontakt forskarar

– Det er òg den fjerde største meteoritten som er funne i Norge.

Selbekk oppmodar alle som har funne noko som dei trur er ein meteoritt, til å kontakta Norsk meteornettverk, slik at funnet kan analyserast og registrerast vitskapleg.

– Etterpå er det opp til eigaren å gjera med meteoritten kva vedkomande måtte ynskja. Ideelt sett skulle vi ynskja oss ei ordning der meteorittar tilfall staten, mot at finnaren fekk ei finnarløn, seier Selbekk.

Sjå òg:


Tynnslip av Oslo-meteoritten. Dei runde kulene vert kalla kondrular, og områda rundt matriks.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Høgskolen i Oslo og Akershus
Podcast:

Hvordan kan du forberede deg til framtidas arbeidsliv? I denne podcasten gir to eksperter sine råd til både kommende og eksisterende arbeidstakere. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Forskere mener de har funnet spor av jordskorpe som ble dannet da jorda var nyfødt. 

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.