Geofag

FFI forsker på et system som på under ett sekund kan fortelle hvilke deler av Oslo som bør evakueres når det skjer en ulykke.

Se for deg at godstog ruller inn på Oslo S. En tankvogn med svoveldioksid sporer av. Gass begynner å lekke ut av en flenge på siden av vognen. Hva skjer?

starmus i trondheim

I 1969 dro et norsk flagg til Månen med Apollo 11. Med seg hjem hadde det fire små månesteiner.

Ved hjelp av moderne laserteknologi har forskere avdekket at det har gått flere hundre skred i området. 

Forrvirret? Noen ganger står språket i veien når vi skal fortelle om nye forskningsfunn. Sopp og sopp er nemlig ikke alltid det samme.