Geofag

Norge er ikke lykkelig på grunn av oljen, men til tross for den, heter det i ny rapport, som rangerer Norge som verdens lykkeligste land.

Jordskjelv rammer brått og brutalt, men går som regel fort over. Ettervirkningene i bergartene rundt kan studeres flere hundre millioner år senere.

Noen av leserne våre har allerede kjent henne i åtte år.