Genteknologi

DNA-redigering med CRISPR-teknologi reverserte den dødelige sykdommen hos mus.

De som befinner seg øverst i systemet med 3000 ulike kaster, har mye DNA til felles med folk fra Europa. 

genredigering

Nylig antydet en undersøkelse at ny genteknologi gir mange utilsiktede endringer i DNA-et. Men studien holder ikke mål, mener mange forskere på feltet.

Det nye vidunder-verktøyet for redigering av gener kan ha utilsiktede virkninger.

Førte til millioner av søk og doblet salget av hiv-tester i USA.