Fysioterapi

Pasientene har dårlige erfaringer fra helsevesenet og har levd et tøft liv. Fysioterapistudenter får praksis i å gi positive erfaringer med aktivitet og trening.

Verken fysioterapi eller kortison ser ut til å hjelpe mot tennisalbue. To tredeler av pasientene er friske etter et år, selv uten behandling.

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de heller omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.

Mary Linn Berry trener lårmuskler for harde livet. Det skal gi svar på om noen av oss kan komme unna med å trene mindre enn andre.

Nytt fra akademia:

Forskere og fysioterapeuter samarbeider om å finne de beste behandlingsmetodene for ulike pasientgrupper. De utforsker også nye måter å involvere pasienter i behandlingen. Nå skal det forskes mer.