Fysioterapi

Mange som får protese etter benamputasjon, får blant annet problemer med dårlig balanse. De faller ofte, de blir redde for å falle og har generelt redusert livskvalitet. Det vil forsker Jette Schack gjøre noe med.

Pasientene har dårlige erfaringer fra helsevesenet og har levd et tøft liv. Fysioterapistudenter får praksis i å gi positive erfaringer med aktivitet og trening.

Verken fysioterapi eller kortison ser ut til å hjelpe mot tennisalbue. To tredeler av pasientene er friske etter et år, selv uten behandling.

I Norge kombinerer de mannlige fysioterapistudentene det maskuline og sportslige med omsorg og nærhet. I England overlater de heller omsorgen til sine kvinnelige medstudenter.

Mary Linn Berry trener lårmuskler for harde livet. Det skal gi svar på om noen av oss kan komme unna med å trene mindre enn andre.