Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Luker bort feilkilder ved CERN

Når de ørsmå partiklene kolliderer med hverandre i akseleratoren ved CERN, oppstår det stråling. Denne strålingen er et problem for elektronikken som skal lese ut dataene fra eksperimentet.
6.2 2010 05:00

Ved det europeiske senteret for partikkelfysikk, CERN, akselerer partikler til hastigheter tett opp til lysfarten, for så å kollidere i gitte eksperimentpunkter.

Kollisjonene brukes til å studere hvordan kjernematerien oppfører seg ved ekstra høye energier og tettheter. Man antar at denne høyenergifysikken kan gi et innblikk i hvordan universet var kort tid etter ”Big Bang”.

Disse fysikkeksperimentene har ingen hensikt uten elektronikk som kan lese ut data fra eksperimentet. Men elektronikken kan ta skade av strålingen som oppstår i selve eksperimentet.

Hvordan vet vi at det ikke oppstår feil i elektronikken, som kan forplante seg til datamaterialet?

Feil vil oppstå

– Vi har dessverre ingen garantier for at eksperimentene er feilfrie. Tvert i mot kan vi regne med at det vil oppstå feil. Vi kan heller ikke vite hvor alvorlige disse feilene vil være, forklarer Ketil Røed.

Han har forsket på hvordan elektronikk reagerer på strålingsmiljøet som skapes i den 27 km lange partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC) ved CERN.

ALICE-eksperimentet ved CERN benytter SRAM-basert FPGA-teknologi til å lese ut data fra eksperimentet. Men denne teknologien er sårbar for stråling.

Røed har undersøkt hva som skjer når denne typen programmerbare logiske kretser benyttes under eksperimentene. Han har også kalkulert forventet feilrate.

– Sannsynligheten er stor for at feil vil oppstå. Vi kan ikke forhindre at feilene oppstår, men vi kan begrense omfanget, utdyper han.

Feilraten kan holdes nede

Røed har utviklet metoder for å avdekke feilene og for å rette dem opp. Dermed kan eksperimentet bli nesten feilfritt, men ikke helt perfekt.

– Jeg har kommet frem til at flere metoder må benyttes parallelt dersom man skal klare å luke vekk feilene raskt nok. Feilraten kan holdes nede ved å ta i bruk både rekonfigurering og en programvareløsning, påpeker Røed.

Men å garantere at eksperimentene ved det europeiske senteret for partikkelfysikk vil bli vellykket, kan Ketil Røed ikke.

Bakgrunn:

Ketil Røed er ansatt ved CERN i Genève. Han har vært stipendiat ved Høgskolen i Bergen, og tok PhD-graden ved Universitetet i Bergen i desember 2009.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Saker fra våre eiere

Opplysningskontoret for Meieriprodukter

Billigere, merket og strategisk plassert mat funker best for at vi skal kjøpe sunne varer.

Senter for internasjonalisering av utdanning

Nesten 7000 norske studenter tok utvekslingsopphold utenlands i 2016. Europa lokker stadig flere ut, mens færre velger USA.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Mens mengden plast i havet har vært mye debattert, blir ferskvann sjelden nevnt i det offentlige ordskiftet. Nå har to mastergradsstudenter funnet mikroplast også i hovedstadens elver. 

Saker fra våre eiere

Sykehuset Innlandet HF

Mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer får bedre livskvalitet og bedre helse når de får hjelp fra et behandlingsteam.

NTNU

Enkelte med diabetes merker knapt at blodsukkeret blir lavt. Det er uheldig om de for eksempel kjører bil. Nå vet vi mer om hvorfor.

NIBIO

– Dette viser at vi er nødt til å ta godt vare på den skogen vi har, påpeker forsker. 

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Dinosaurenes historie må skrives om, sier britiske forskere etter en ny enorm analyse. Det vil uten tvil ryste fagfolk verden over, men hvis forskerne har rett, løser de flere uløste gåter.

Laboratoriemus som blir plukket opp etter halen, blir redde og klarer ikke jobben sin. Forskere tror de har funnet en løsning på problemet.

Vitensentre – et sted for hodeløs knappetrykking, tråkking og sveiving – eller kunnskap? Nils Petter Hauan har forsket på hvordan skolegrupper kan lære noe.