Funksjonshemming

De fleste tiltak fra det offentlige til foreldre som har barn med funksjonsbegrensninger, har fokus på barnet. Foreldrene og deres sorg og belastninger står sjelden i sentrum.

fullverdig liv med downs syndrom?

– Det Aksel Braanen Sterri sier om Downs syndrom, er så grunnleggende problematisk at det blir en avsporing å snakke om ytringsfrihet, argumenterer professor Jan Grue.

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

Skjult stamming:

Hun tilhører en gruppe stammere som du kanskje aldri har hørt om.

Mødre til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedre at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.