Funksjonshemming

Skjult stamming:

Hun tilhører en gruppe stammere som du kanskje aldri har hørt om.

Mødre til kronisk syke og funksjonshemmede barn opplever i større grad enn fedre at omsorgsoppgavene går utover yrkeslivet. De tjener mindre og har høyere sykefravær.

Fra SINTEF

Funksjonshemmede blir sittende fast i fattigdomsfella langt oftere enn andre, viser undersøkelser fra ni afrikanske land.

I leseprøver på skolen ligger jentene foran guttene, i alle aldersgrupper, og i alle land. Men kan prøvene gi feil svar?

Fra NTNU

Et nytt system oversetter farger til lyd.