Forurensning

En forsker i Oslo har en plan til politikerne.

Jorda satte en rekke sørgelige rekorder i fjor. Aldri før er det registrert så høye temperaturer eller så høyt havnivå, slår USAs årlige klimarapport fast.

Fra oktober til mai kan du få luftkvalitetsvarsel rett inn på mobilen. Men hvorfor trengs det ikke varsling om dårlig luft om sommeren?  

Inne i Miljøprøvebanken finnes det tusenvis av prøver fra norsk plante- og dyreliv. Prøvene kan brukes av framtidens forskere for å kartlegge hvordan miljøgifter har spredd seg i naturen. 

Forskere har funnet bakterier som kan rense skittent vann. Målsetningen deres er å erstatte kjemiske rensemidler med effektive, billige og miljøvennlige bakterier.