Forurensning

Røyken har like giftige stoffer som fra en oljebrann, hevder amerikanske forskere.

Fra NIBIO

Avløpsslam inneholder miljøgifter som meitemark i jorda ikke klarer å bryte ned. Det betyr at miljøgiftene kan forflytte seg fra meitemarken oppover i næringskjeden.

Kan løsningen på klimaproblemet ligge i noen av våre minste skapninger?

Om Kina lykkes med å få slutt på kvikksølvforurensningen har stor betydning for verdenssamfunnet. Norske forskere bistår utslippsgiganten i prosessen.