Forskningssvindel

Tidsskriftene har blitt beskyldt for å bidra til at mange forskningsresultater viser seg å være falske. Store endringer fra tidsskriftene er underveis, men dansk forsker kaller det et PR-stunt.

Selv om en studie blir trukket tilbake på grunn av juks, kan den likevel leve videre gjennom henvisninger i nye artikler.

Juksdømte Paolo Macchiarini er anmeldt for å ha brukt falskt grunnlag da han søkte om tillatelse til å utføre strupe-transplantasjoner i Russland. En russisk kvinne døde etter operasjonen.

En forskningsartikkel full av vrøvl og ufullstendige setninger kom på trykk i Journal of Clinical Research and Bioethics. – Vi publiserte artikkelen fordi den ble godkjent i fagfellevurdering, svarer tidsskriftet.

dokumentert effekt?

I de siste 20 åra har Erling Thom tatt seg betalt for å forske på alternative helseprodukter. Han finner nesten alltid ut at de hjelper. forskning.no har gått forskningen hans etter i sømmene.