Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får kritikk for å blande seg inn overfor Veterinærinstituttet.

Sandberg i ny forskerstrid

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) beskyldes igjen for å legge uakseptable føringer på forskningsmiljøer. Denne gangen har han bedt Veterinærinstituttet understøtte regjeringens oppdrettsmelding.

18.11 2016 10:22

«I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (2014– 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. », skriver Sandberg i statsbudsjettet, ifølge Klassekampen.

Forskerforbundet reagerer på formuleringen. Det samme gjør stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV):

– Dette er et forsøk fra Sandberg på å styre forskningen for å bygge opp under egne ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen, sier han.

Fiskeriministeren mener imidlertid at formuleringen blir misforstått.

– Formuleringen betyr at Veterinærinstituttet skal bidra til at regjeringen kan fatte beslutninger om kapasiteten i norsk lakseoppdrett kan vokse eller ikke på et så godt faglig grunnlag som mulig. Vi har ingen interesse i å styre de råd Veterinærinstituttet (eller andre) gir, skriver Sandberg i en epost til avisen.

I vår fikk fiskeriministeren lignende kritikk etter uttalelser om at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig, men mente selv at han var blitt tolket i verste mening.

Annonse