Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) får kritikk for å blande seg inn overfor Veterinærinstituttet.

Sandberg i ny forskerstrid

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) beskyldes igjen for å legge uakseptable føringer på forskningsmiljøer. Denne gangen har han bedt Veterinærinstituttet understøtte regjeringens oppdrettsmelding.

18.11 2016 10:22

«I 2017 skal instituttet prioritere kunnskapsutvikling og faglig arbeid som kan understøtte målene regjeringen har presentert i Meld. St. 16 (2014– 2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. », skriver Sandberg i statsbudsjettet, ifølge Klassekampen.

Forskerforbundet reagerer på formuleringen. Det samme gjør stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV):

– Dette er et forsøk fra Sandberg på å styre forskningen for å bygge opp under egne ambisjoner om vekst i oppdrettsnæringen, sier han.

Fiskeriministeren mener imidlertid at formuleringen blir misforstått.

– Formuleringen betyr at Veterinærinstituttet skal bidra til at regjeringen kan fatte beslutninger om kapasiteten i norsk lakseoppdrett kan vokse eller ikke på et så godt faglig grunnlag som mulig. Vi har ingen interesse i å styre de råd Veterinærinstituttet (eller andre) gir, skriver Sandberg i en epost til avisen.

I vår fikk fiskeriministeren lignende kritikk etter uttalelser om at Havforskningsinstituttet skal være næringsvennlig, men mente selv at han var blitt tolket i verste mening.

Annonse

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Torbjørn Røe Isaksen (H) vil han fremme nytten ved studier i språk og kultur, men humaniorameldingen inneholder ingen store tiltak som utløser friske midler i stort omfang.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.