Forskningspolitikk

Onsdag inviterte Høgskolen i Oslo og Akershus landets universiteter og høgskoler til å bli medeiere i nettavisa Khrono. De fleste var positive, men ingen ville love å spytte inn penger før detaljene er avklart.

Doktorgradskandidatene er mer tilfreds med opplæring og framtidsmuligheter i dag enn de var for noen år siden.

Istedenfor må vanlige folk og forskere betale i dyre dommer for å lese studiene i lukkede akademiske tidsskrift.