Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil kreve at alle universiteter og høyskoler i løpet av to år innfører en merittordning som verdsetter gode undervisere.

Røe Isaksen vil at gode undervisere anerkjennes

Innen to år må alle universiteter og høyskoler ha på plass en merittordning som verdsetter gode undervisere, krever kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

26.1 2017 15:18

Fredag legger han fram den lenge bebudede stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning.

– Der vil vi kreve at alle universiteter og høyskoler i løpet av to år innfører en merittordning som verdsetter gode undervisere, skriver Røe Isaksen i et innlegg i nettavisen Khrono torsdag.

Forskningsleder Vilde Hoff Bernstrøm ved Arbeidsforskningsinstituttet har advart mot bruk av lønn for å motivere gode undervisere.

– Det tyder på at vi ikke har kommunisert hensikten med en meritteringsordning godt nok. Vi tror ikke at gode undervisere først og fremst motiveres av høyere lønn. Mye viktigere er den anerkjennelsen de får fra kolleger og studenter, skriver Røe Isaksen.

Han vil gjøre det like gjevt å være en fremragende underviser som en fremragende forsker. Samtidig er lønn viktig, understreker han.

– Lønn er et av de tydeligste virkemidlene en arbeidsgiver har for å gi anerkjennelse, heter det i innlegget.

Saker fra våre eiere

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Tidligere har det vært vanskelig å vite hvem som er i faresonen for akutt hjerteinfarkt. Nå kan blodprøver gi svaret på kort tid. 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Er 0,999… med uendelig mange desimaler mindre enn 1 eller lik 1? Både folk flest og lærerstudenter svarer typisk det samme.

Universitetet i Oslo

Behandlingen er direkte rettet mot å redusere selvskading og selvmordstanker. Og den gir gode resultater.

Saker fra våre eiere

Universitetet i Oslo

For noen barn er det ekstra krevende med rop og skrik i skolegården, bøker som smelles igjen og stolbein som skraper mot gulvet.

NTNU

De over 65 år har like god effekt av operasjon for skiveprolaps i korsryggen sammenlignet med yngre pasienter.

Nordlandsforskning

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Forskeren forteller:

Når ungdom presses til å drive med idrett, og voksne bestemmer hvordan de skal gjør det, da blir idrettsungdom lei. Men du kan unngå at barna dine mistrives, blir stresset og presterer dårlig på sikt.

Enkle grep kan føre til markante livsstilsendringer og få folk til å leve sunnere, ifølge dansk forskning.

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.

Hyppigare utlysingar, årlege senterbesøk, skroting av karakterordninga: Dette kunne gjort den norske SFF-ordninga betre, meiner Eivind Hiis Hauge, tidlegare NTNU-rektor og styremedlem i Danmarks Grundforskningsfond.