Forskningsfinansiering

Arendalsuka

Færre doktorgradskandidater enn før ser for seg en forskerkarriere, men professorstaben er rekordgammel.  – Vi må få de beste til å ønske å forske hos oss, ellers vil institusjonene forvitre innenfra, erkjenner NMBU-rektor. – Svartmaling, mente andre.

Fra NTNU

Bedrifter som satser på forskning, greier seg langt bedre i krisetider. De selger rett og slett mye mer.

Forskeren forteller:

Norges kongefamilie, politikere og Vitenskapsakademi er unike i sin støtte til utviklingen og blomstringen av de ypperste nivåer av matematikk i verden.