Forskningsfinansiering

Fra NTNU

Bedrifter som satser på forskning, greier seg langt bedre i krisetider. De selger rett og slett mye mer.

Forskeren forteller:

Norges kongefamilie, politikere og Vitenskapsakademi er unike i sin støtte til utviklingen og blomstringen av de ypperste nivåer av matematikk i verden.

Universitetet i Tromsø har vedtatt egne etiske retningslinjer for samarbeid med bedrifter. Bakteppet er muligheten for kontroversielt samarbeid med svartelistede selskaper.