Forskningsetikk

Men det er fortsatt mye som gjenstår før teknologien kan brukes utenfor laboratoriet.

Tilliten til Karolinska Institutet falt dramatisk blant svenske borgere. Men blant forskere rundt omkring i verden, ser det ikke ut til at Macchiarini-skandalen har hatt nevneverdig betydning for det vitenskapelige omdømmet.

Måtte få tingrettens tillatelse til å hente spørreskjema fra den mistenkte forskerens hjem.

Hanne Østli Jakobsen får ViS-prisen for kritisk, innsiktsfull og vederheftig forskningsjournalistikk, for sine artikkelserier i Morgenbladet om de lyse og mørke sidene ved forskning og formidling.

Studier med usannsynlig statistikk kan være tegn på juks.