Forskningsetikk

Et nytt åpenhetsinitiativ vil få forskere til å publisere dataene bak forskningsartikler. Nå nekter en av aktivistene å gi fagfellevurdering til en artikkel som ikke innfrir åpenhetskravet.

Professor Jan Helge Solbakk er opprørt etter å ha lest dommen som frifinner OUS for anklagene om represalier mot en ung forsker. Også professoren refses i dommen.

En ekspertgruppe vil blant annet opprette en egen nasjonal myndighet som undersøker alle mistanker om uredelig forskning. 

Forskningsombud Peter Kierulf og professor Jan Helge Solbakk har vært viktige støttespillere for en forsker som har gått til varslingssak mot Oslo universitetssykehus. I tingretten gir sykehuset tydelig inntrykk av å være lei av de to.

Men det er fortsatt opp til forskerne om de vil registrere studiene sine.