Forebyggende helse

Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år. 

Ett land i Europa har langt færre røykere enn alle andre.

Svangerskapsforgiftning kan være livstruende for både mor og barn. Nå har forskere funnet en genvariant hos fosteret som øker risikoen.

Ny studie viser at grått hår hos menn kan være koblet til økt risiko for hjertesykdom. Men norsk forsker er skeptisk.

Fedme er fortsatt et problem, også blant barna.