Forebyggende helse

I en stor studie fikk mange overvektige redusert appetitt og gikk mer ned i vekt ved hjelp av en medisin. Men norsk ekspert er skeptisk.

Jo lenger du har glede av livet når du blir gammel, desto lavere risiko får du for å dø for tidlig. Forskere har også funnet ut hva som gjør at noen beholder livsgleden lenge. Å ha ektefelle, jobb og god råd er lurt. 

Tre former for legemidler kan forebygge hjerneslag. Men en studie viser at bare halvparten av dem som var i faresonen fikk dette av legen.

Å snuse en boks snus daglig, øker risikoen for å få diabetes type 2 med hele 70 prosent, ifølge en svensk studie.

Et norsk senter for legemiddelinformasjon advarer nå mot å gi spebarn fennikel-te mot kolikk. Det er europeiske myndigheter som har frarådet dette.