Forebyggende helse

Genmanipulerte mygg hamler selv opp med viruset som gir denguefeber.

Kolspasienter med lave nivåer av D-vitamin hadde dårligere lungefunksjon og fikk raskere forverret lungefunksjon over tre år, viser ny doktorgrad fra Universitetet i Bergen.

Studier på mus antyder at UVB-lys påvirker immunsystemet, og kan redusere risikoen for hjertesykdom.