Forbruk

Vil du leie ut boligen din på Airbnb er beskjedenhet ulønnsomt. Bilder av rommene og gode tilbakemeldinger fra kunder er ikke nok. Du får nemlig færre leietakere uten et godt portrett av deg selv.

Nordmenn er for dårlige til å sjekke pris på alt fra bank og forsikring til mobilabonnement, selv om du kan gjøre det enkelt på nett.