Fiskehelse

Fra Nofima

Enkelte fisker tåler sykdommer bedre enn andre. Nå skal den sterke fisken sørge for at de litt svakere også overlever i oppdrettsanlegget.

Hysa blir mer skadet av oljeforurensning enn torsken, viser ny studie. Dette endrer måten vi vurderer risikoen ved å åpne nye områder for oljeutvinning på. 

På same måte som alkohol kan få eit menneske til å ta heller dårlege val, kan nokre få oljedråpar få korallrevfiskar til å leva farlegare.  

Lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010–2014, viser en ny rapport.

Sveitsiske forskere mener det ikke lenger bør være tvil om at radon også øker risikoen for dødelig hudkreft. I Norge er det anslått at radon fra før er medvirkende årsak til 300 lungekreft-dødsfall hvert år.