Fiskehelse

Nå har forskere funnet ut hvordan et laksevirus kan gå fra å gi en lett forkjølelse til en farlig influensa gjennom små mutasjoner.

Den er utpekt som den nye helten for å holde lakselusa i sjakk. Nå sliter rensefisken selv med sykdom og dårlig velferd.

Det er konklusjonen etter at forskarar har gått gjennom all tilgjengeleg kunnskap om temaet.

Mer lus, men også sykdommer som infeksiøs lakseanemi og pankreassykdom truer fiskehelsen i landets oppdrettsanlegg.